Energiecontracten

What we do

cons010

Marktopvolging

Waar het aloude adagium: “Locatie, Locatie, Locatie” in de vastgoedwereld wordt gepreveld, is in de energiesector “Timing” van exceptioneel belang. Wanneer zet U uw prijs vast, voor welk percentage beslist U te clicken en wat zijn de vooruitzichten op markt. Hierin ontzorg ik de ondernemer en neem de marktopvolging voor mijn rekening, wordt er gerapporteerd en proactief opgevolgd.

cons024

Tariefanalyse

Hoe ziet dat er alweer uit een energiecontract, schunnig, slinks en bijzonder onduidelijk. Het belangrijkste uw tariefformule en beter nog aan welke beurs deze gelinkt is  van primordiaal belang. Uw huidig contract onder de loep nemen en aantonen waar de addertjes onder het gras liggen dat is waar het om gaat. Het ene tarief is het andere niet ongeacht hoe gelijkaardig ze zijn.

riskspreading

Risicospreiding

De energieaankoop in uw onderneming kan men zo volatiel als dan rotsvast aanschouwen. Bij een goede energieaankoop heeft u zichzelf zo opgesteld om te genieten van een dalende markt, als zekerheid voor een stijgende. Natuurlijk is van 2 walletjes profiteren, de winst van het variabele ten voordele van de zekerheid deels wegnemen. Hoe we deze oefening uitwerken en optimaliseren in functie van uw wensen en noden leg ik graag aan u uit.

cons007

Stilzwijgende verlenging

Als we moeten kiezen tussen de pest en de cholera, dan nog liever cholera dan een stilzwijgende verlenging. Bij OLEC werken we enkel met energiecontracten zonder stilzwijgende verlenging. Anders zijn al mijn waarden van de andere pijlers tenietgedaan. Een stilzwijgende verlenging is uzelf blootstellen aan de grilligheid van de markt en dit zonder inachtneming van de risico’s en kosten.